Netoksičnost FHES – izsledki raziskav

Facebooktwitter

Odlomek iz spremne besede dr. Iztoka Ostana h knjižici dr. Rona Meyersa o FHES

(Meyers, R. (2005). FHES. Flanaganov kremen, obogaten z vodikom. Ljubljana: Miró Gomsi – samozaložba.)

Proizvajalec FHES deklarira, da produkt ni toksičen niti v zelo velikih odmerkih. Dr. C. Stephanson z univerze v Minnesoti je analiziral njegov učinek na človeške rdeče krvničke in celice glodalcev, katerim so postopoma dodajali vse večje koncentracije FHES in opazovali, ali povzročajo negativne spremembe. Šlo je za tri vrste meritev in opazovanj celic (mikroskopsko in fluorometrično opazovanje ter preverjanje elektroforetske mobilnosti celic, mitohondrijev in liposomov). V nobenem od opazovanj niso zaznali nikakršnega negativnega učinka na celice ali na njihove organele. Vse funkcije so pri različnih koncentracijah potekale normalno. Celo pri zelo velikih koncentracijah, ki so več kot 500 krat presegle priporočeni odmerek, ni bilo negativnih posledic (Stephanson in Flanagan). Članek o netoksičnosti FHES je bil objavljen tudi v ugledni znanstveni reviji (Stephanson in Flanagan 2002).

Viri:

Stephanson, Cory J.; Flanagan, Patrick G.: Non-toxic hydride energy source for biochemical and industrial venues: ORP and NAD+ reduction analyses. – International Journal of Hydrogen Energy, Accepted 1 November 2002.

Stephanson, Cory J.; Flanagan, Patrick G.: Toxicity Studies of Mega-H™. – www.flantech.com.

 

Produkti: FHES
Kakovost spremembe: izboljšanje
Starost: Ni podatka
Vrsta primera: Rezultat raziskave
19/08/2015
  • OSNOVNA DOPOLNILA

  • DRUGA DOPOLNILA

  • STANJE/BOLEZEN