Nezadržna želja po sladkem: glivice?

Nekateri imajo zelo radi sladko. Morda je vzrok za to le pomanjkanje sončne svetlobe. Zlasti v zimskh mesecih se mnogih loti tako imenovana zimska depresija, ki se kaže tudi v povečani želji po ogljikovih hidratih. Če v kratkem ne zaleže vsakodnevno vsaj enourno bivanje na dnevni svetlobi (brez očal), pa je to lahko znak, da smo se okužili z glivicami. Med njimi je zelo razširjena kandida.

Glivica kandida

Kandida (Candida Albicans), ki skupaj z drugimi mikrobi živi v našem črevesju, ima običajno obliko kvasovke. V osnovi je sicer aerobna, ko pa zmanjka zraka, se spremeni v anaerobno gobo. Ta se razraste, njeni izrastki predrejo črevesno steno, trosi pa se razpršijo po gostitelju in se naselijo zlasti v sluznicah, med prsti in za nohti. Gostitelju se zelo poveča želja po sladkem. Kandida je namreč sladkosneda. Ko se glivice še bolj namnožijo, se lahko pojavijo afte in ciste, migrena, depresija, motnje delovanja endokrinega sistema, bolečine v sklepih, kronična utrujenost itd.

A to še ni najhuje. Kandida proizvaja 60 vrst strupov. Ko se namnoži, ustvarja oksidirano okolje, ki godi razmnoževanju tudi drugih škodljivih mikrobov. Njihovi strupi postopoma načnejo črevesno steno, ki se vname in postane mestoma prepustna. To je v medicini poznano kot sindrom povečane prepustnosti črevesja (LGS – Leaky Gut Syndrome). Posledice so številne in razdiralne.

Skozi zdravo črevesno steno lahko prehajajo le miniaturni delčki hrane (ne večji od 500 daltonov, kar je manj od skupka 500 atomov vodika), prizadeta črevesna stena pa prepušča v kri in limfo tudi (večje) neprebavljene koščke. Naš imunski sistem zaznava molekule večjih dimenzij kot tujke, zato jih napade s protitelesi. Še več, takrat si tudi zapomni, da je neka hrana tujek.

To se praviloma dogaja že v najzgodnejšem otroštvu. Otrok pred rojstvom še nima lastne črevesne biote. Koristne bakterije dobi od matere, ko gre skozi rodni kanal, potem pa jih dobiva še z njenim mlekom. Če je njegova črevesna biota šibka (zaradi poroda s carskim rezom, hranjenja z umetno hrano, stresa …) postane črevesje prepustno. Denimo, da takrat poje nastrgano domače jabolko, ki mu v prehranskem smislu ni kaj očitati. Zaradi prepustnosti črevesja pa vdrejo razmeroma veliki koščki jabolka v kri in otrokov organizem si za vedno zapomni, da je jabolko zanj tujek (alergen).

Otrokov imunski sistem je z evolucijskega vidika arhaičen. V času odraščanja se razvije in prevlada tudi evolucijsko mlajši, energetsko zahtevnejši del imunskega sistema. A če ošibimo, se spet vzbudi delovanje arhaičnega dela imunskega sistema in pojavijo se alergije na razne snovi, ki jih je imunski sistem morda že v otroštvu prepoznal kot tujke.

Med hranivi, ki prodirajo skozi prepustno črevesno steno, so tudi neprebavljene beljakovine. Tudi proti njim začne imunski sistem tvoriti protitelesa in specializirane obrambne celice. Ker pa so mnoge neprebavljene beljakovine podobne beljakovinam v naših celicah, začne imunski sistem napadati tudi naše celice, kar vodi v nastanek avtoimunskih bolezni kot so Crohnova bolezen, multipla skleroza, revmatiodni artritis, Sjögrenov sindrom, ulcerozni kolitis, rak črevesja in druge.

Pomoč z bioresonanco

Vsaka stvar oddaja elektromagnetne valove: kamen drugačne od lesa, zdrav organizem drugačne od bolnega. To s pridom uporabljajo v bioresonančni diagnostiki. Terapevt ugotavlja z ustrezno napravo, kako reagiramo na razne vzorce hrane, črevesne parazite in druge snovi. Na povsem neagresiven način lahko vešč terapevt v eni uri preveri učinke več kot sto različnih snovi na posameznega pacienta. Z isto napravo izvede tudi neboleče terapije. Terapevt zdravi pri alergijah in črevesnih parazitih tako, da s pomočjo elektrod »vrne« v organizem elektromagnetno valovanje z nasprotnim predznakom. S tem izbriše v telesu »spomin«, da je neka snov ali hrana alergen, oziroma zavre razvoj glivic in drugih parazitov.

Zdravljenje pa lahko poteka tudi tako, da terapevt z elektromagnetnimi valovi okrepi delovanje imunskega sistema in organizma nasploh. Na tak način lahko pomaga pacientu tudi pri drugih zdravstvenih težavah. Dr. Erika Žagar (Murska Sobota), dr. Darinka Strmole (Trebnje ) in dr. Neva Furlan (Portorož), ki imajo dolgoletne izkušnje z bioresonanco, to terapijo pogosto uporabljajo tudi pri zdravljenju težav kot so stanja po preboleli boreliozi, kronične bolečine in kronična utrujenost, ošibel imunski sistem (pogoste viroze, prehladi …), glavobol, migrena, trebušne težave (zaprtje, driska, napenjanje), težave s kožo, hormonske motnje, težave s sklepi, izgorelost, izčrpanost zaradi kemoterapije in radioterapije in druge. Pogosto zdravijo tudi otroke.

Naj opišem izkušnjo svoje soproge Alberte. Po daljšem obdobju hudega stresa se je pojavil nevrodermitis. Takrat je bila stara 68 let. Zelo jo je srbela vneta koža po vsem obrazu, vratu in oprsju. Kreme, ki so jih priporočili zdravniki, niso kaj dosti zalegle. Potem pa je pregled z bioresonanco pri zdaj že pokojnem dr. Alojzu Medvedu, starosti med slovenskimi zdravniki na tem področju, odkril, da je alergična/netolerantna na več kot 20 vrst živil in snovi in da je tudi okužena z glivico kandido. Postalo je jasno, da je vir njenih zdravstvenih težav v neuravnoteženi črevesni bioti.

Bioresonančna terapija se je pri moji soprogi izkazala kot zelo učinkovita. V nekaj tednih se je znebila glivičnega obolenja, v dobrih dveh mesecih pa še vseh alergij. V letih, ki so sledila, so se težave sicer še ponovile, a v mnogo blažji obliki kot prvič.

Pomagajo tudi učinkoviti probiotiki

Dobro je, če imamo ob takih boleznih zdravnikovo pomoč, a za trajno uravnoteženo črevesno bioto moramo poskrbeti predvsem sami. Patogeni mikrobi, tudi glivice, so vedno v nas in čakajo ugodno priložnost, da bi se namnožile. To priložnost jim nudimo zlasti med prazniki, ko je na mizi veliko sladkega in drugih dobrot, ki pa niso ugodne za koristne bakterije – te imajo najraje sadje in toplotno neobdelano zelenjavo. Tako se med prazniki po navadi povečajo napihnjenost in druge črevesne težave, blato pa bolj smrdi. Na črevesno bioto slabo vplivajo tudi antibiotiki, konzervansi, pesticidi, stres … Smradu za nami na stranišču ne sme biti, saj je smrad jasen znak, da v črevesju prevladujejo gnilobne bakterije in drugi patogeni mikrobi, tudi glivice.

Pred glivicami in drugimi patogenimi mikrobi se lahko ubranimo tudi z uživanjem učinkovitih probiotikov, ki v nekaj dneh odpravijo neprijetni vonj blata. Eni od njih so bio probiotiki EM. Na spletni strani www.iztok.ostan.com sem zbral več sto izkušenj z njimi. Med njimi je tudi pričevanje Božene Ambrozius, soavtorice tega članka. Vse od zgodnjega otroštva je bila zelo sladkosneda. Ko pa je začela uživati ustrezne količine probiotika EM, se je njena želja po sladkem drastično zmanjšala v štirih tednih. Z bioresonančno terapijo pri zdravnici dr. Nevi Furlan,je odpravila še vedno preveliko število glivic v organizmu in od tedaj se ob rednem uživanju probiotika EM nezdrava želja po sladkem ne pojavlja več.

 

Dr. Iztok Ostan v sodelovanju z Boženo Ambrozius in Alberto Ostan

Za revijo Narava zdravi, št. 89, december 2017.