Več energije in manj utrujenosti s FHES – izsledki raziskav

Facebooktwitter

Odlomek iz spremne besede dr. Iztoka Ostana h knjižici dr. Rona Meyersa o FHES

(Meyers, R. (2005). FHES. Flanaganov kremen, obogaten z vodikom. Ljubljana: Miró Gomsi – samozaložba.)

V anketi so slovenski uporabniki FHES (126 uporabnikov anketiranih leta 2001), ki so občutili njegove pozitivne učinke, najpogosteje navedli: »več energije« in »več optimizma«.

V ZDA opravljene biokemijske analize kažejo, da FHES dejansko povečuje energijo.

Vodik (H), ki je glavna učinkovina v FHES, je osnovno gorivo v celicah. Pri njegovem spajanju s kisikom (O2), nastaja voda (H20), pri tem pa se sprošča življenjska energija. Toda ta proces je le osnova tvorjenja življenjske energije. Dejansko pa morajo naše celice, točneje mitohondriji v njih, ustvariti ATP (adenozin trifosfat), ki je mnogo bolj »eksplozivno« gorivo od osnovnega energetskega goriva H. ATP je tako splošni energetski vir, ki ga naše celice uporabljajo za poganjanje vseh življenjskih procesov. Če pade raven ATP le za 0,5% pod normalno raven, se v organizmu porodi velika utrujenost (Flanagan 1998).

Strokovnjaki so ugotovili, da je za ustvarjanje ATP potrebno zelo antioksidantsko (reduktivno) okolje. Laboratorijski preizkusi dr. Stephansona in dr. Flanagana so pokazali, da se s FHES omogoči produkcija NADH (iz NAD+), slednji pa je neposredna »surovina«, iz katere se v mitohondrijih tvori ATP. Naš organizem ustvari iz 2 enot NADH 6 enot ATP (Stephanson in Flanagan 2002).

Poleg tega so klinične raziskave dr. Purdy-Lloyd s sodelavci pokazale, da se v organizmih posameznikov, ki uživajo FHES, pri fizičnem gibanju zniža raven mlečne kisline do 50% (Purdy-Lloyd et al 2001). To je en od razlogov, da se pri fizičnem gibanju s pomočjo FHES telo laže razstruplja in s tem kasneje utrudi (večja vzdržljivost).

Viri:

Flanagan, P; Flanagan, G.C: ATP The Currency of Life. – http://www.likexchange.com, januar 1998.

Purdy-Lloyd KL, Wasmund W, Smith L. , Raven PB. Clinical Effects of a Dietary Antioxidant Silicate Supplement, Microhydrin ®, on Cardiovascular Response to Exercise – J Med Food 2001; 4:153.

Stephanson, Cory J.; Flanagan, Patrick G.: Non-toxic hydride energy source for biochemical and industrial venues: ORP and NAD+ reduction analyses. – International Journal of Hydrogen Energy, Accepted 1 November 2002.

 

Produkti: FHES
Kakovost spremembe: izboljšanje
Starost: Odrasli od 20-49 let, Odrasli od 50-59 let
Vrsta primera: Pričevanje uporabnika, Rezultat raziskave
19/08/2015
  • OSNOVNA DOPOLNILA

  • DRUGA DOPOLNILA

  • STANJE/BOLEZEN