Bolezni srca in ožilja – raziskave

Facebooktwitter

Odlomek iz knjige: Iztok Ostan (2013): Prijateljem najboljše! Sistem prehranske prve pomoči za starejše in ošibele. Koper: Institut.O.

Zaradi posledic obolenj srca in ožilja umre v razvitem svetu največ ljudi; v Sloveniji 39,5% prebivalstva (Poljšak 2012). Če smo izčrpani zaradi posledic takih zdravstvenih težav, se lahko okrepimo s kombiniranjem MAP, učinkovitih probiotikov in s FHES oživljene vode. Poglejmo, zakaj.

Pri obolenjih srca in ožilja je praviloma zmanjšana pretočnost žil, srce pa opešano. Srce se zelo muči pri potiskanju krvi skozi žile. Dokazano je, da beljakovine MAP pomagajo okrepiti srce pri srčni insuficienci (Fidone 2001).

Tudi uživanje dovolj probiotikov koristi pri preprečevanju težav s srcem in ožiljem. Eden izmed najpomembnejših kazalcev tveganja bolezni srca in ožilja je visoka raven holesterola, zlasti »slabega« LDL holesterola in trigliceridov (AHA, 2005). V preizkusih na živalih so ugotovili, da mlečnokislinske bakterije bistveno znižajo raven celotnega in »slabega« LDL holesterola, zvišujejo pa raven »dobrega« HDL holesterola (Lee et al. 2009).

Do podobne ugotovitve so prišli znanstveniki pri poizkusih s FHES na miših (Hsu et al., 2010). Ugotovili so,  da je uživanje FHES  »znatno znižalo visoke ravni (…) trigliceridov in holesterola v krvi (…)«.

Literatura:

American Heart Association (2009). Your Triglyceride Level. What your Cholesterol Levels Mean.

Fidone, B. (2001). Nutrizione biologica integrata con SON Formula™ in pazienti afetti da insuficienza cardiaca, La Medicina Biologica, Nº 3.

Flanagan, P.G. (2012). What you do not know about water may kill you. The wetter water report.

Hsu, Yu-Wen, Tsai, Chai-Fang, Chuang, Wen-Chen, Chen, Wen-Kan, Ho, Yung-Chyuan, Lu, Fung-Jou (2010). Protective effects of silica hydride against carbon tetracloride-induced hapatoxicity in mice. Food an Chemical Toxology, 48:1644-1653.

Lee, D.K., Jang, S., Baek, E.H., Kim, M.J., Lee, K.S., Shin, H.S., Chung, M.J., Kim, J.E., Lee, K.O., Ha, N.J. (2009). Lactic acid bacteria affect serum cholesterol levels, harmful fecal enzyme activity, and fecal water content. Lipids in Health and Disease, 8:21

Poljšak, B. (2012). Kaj lahko storim sam, da bi se staral počasneje? 10 znanstveno utemeljenih nasvetov za lepo in zdravo življenje v poznih letih. Ljubljana: samozal.

 

Kakovost spremembe: izboljšanje
Starost: Ni podatka
Vrsta primera: Rezultat raziskave
21/08/2014
  • OSNOVNA DOPOLNILA

  • DRUGA DOPOLNILA

  • STANJE/BOLEZEN